SKAT, sager registreringsafgift, bindende svar, beslaglæggelse bil, motorkøretøj

Registreringsafgift

Registreringsafgift omfatter bistand til SKAT’s vurdering af køretøjets reigstreringsafgift, bindende svar og kontrolsager.

Da jeg ved meget om biler, har jeg kunnet omsætte denne viden til at få afgjort nogle principielle sager om registreringsafgift på motorkøretøjer. Sager, hvor SKAT har ment, at der skulle svares ny registreringsafgift af bilen grundet ombygninger af karosseri, motor eller undervogn, eftermontering af turbolader/kompressor mv.

Registreringsafgift i specialsager

I Danmark skal der svares registreringsafgift til statskassen, inden et køretøj tages i brug på offentlig vej – det ved de fleste. Hvad mange ikke ved er, at en tilsvarende regel gælder, hvis man foretager ændringer på et allerede indregistreret køretøj – afhængig af hvilke ændringer der er foretaget. Begrebet “køretøj” omfatter biler såvel som motorcykler.

Har man købt et uindregistreret køretøj i udlandet, skal køretøjet toldsynes og godkendes samt vurderes af SKAT med henblik på at finde den pris på køretøjet, som der skal svares afgift til statskassen af. Er man ikke enig i SKATs vurdering, kan spørgsmålet påklages til Skatteankestyrelsen og domstolene.

Har man planlagt at ændre på sit køretøj, kan det være en rigtig god ide, at spørge SKAT og få et bindende svar forinden på, om det er tilladt at ændre køretøjet og derved undgå at skulle betale ny afgift.

Har man derimod foretaget ændringer, og SKAT mener at ændringerne udløser ny afgift ….. bør man søge hjælp!

Bindende svar hos SKAT

Har man mistanke om, at en handling, som man ønsker at foretage, kan få skattemæssige konsekvenser for en selv eller andre, er det muligt at bede SKAT om et bindende svar på, hvorvidt handlingen udløser skat/afgift. Dette gælder ikke kun for motorkøretøjer men også for alle andre skattemæssige forhold (link).​

Jeg har gennem tiden udarbejdet mange anmodninger om bindende svar på planlagte ændringer af motorkøretøjer i form af eftermontering af turbolader eller kompressor på biler. Også ændringer i form af sænkningssæt/undervogn (herunder til gevindundervogn), bremser, skørter, lygter mv. har jeg søgt om og fået positiv accept af (link).

Ofte er det nødvendigt at gennemgå hele “projektet” med klienten og evt. barbere de ændringer væk, som jeg ved med stor sandsynlighed VIL udløse ny afgift, hvorefter der kan opnås tilladelse til at gennemføre resten af projektet uden afgiftsmæssige konsekvenser.

En anmodning om et bindende svar kan sagtens udformes således, at der kan spørges på den totale ombygning, men samtidig også anmodes om tilladelse til en lidt mindre ombygning, hvis den totale ombygning skulle udløse et “nej”.

Et bindende svar kan også bruges til at få vurderet handelsprisen og dermed registreringsafgiften på et køretøj (blanket i pdf), som man ønsker indregistreret. Det bindende svar kan bruges både til at få oplyst registreringsafgift på et køretøj, man ønsker at købe i udlandet, eller på et køretøj, der er ombygget i en sådan grad, at det ikke under nogen omstændigheder kan forventes indregistreret som det køretøj, det tidligere var indregistreret som.

Vurdering af afgift

Hvis man ønsker at importere et brugt køretøj fra udlandet, skal der svares registreringsafgift til statskassen, når køretøjet skal indregistreres i Danmark (beregn registreringsafgift).

SKAT fastsætter i den forbindelse handelsprisen på køretøjet. Er man ikke enig med SKAT i vurderingen af køretøjet, kan man klage over SKATs afgørelse til Skatteankestyrelsen og domstolene. At få medhold i at SKAT har skønnet forkert kræver et godt sammenligningsmateriale, der skal kunne lede til et andet resultat end det, SKAT er kommet til.

Kontrolsager .... få hjælp hos advokat Lo Breiding

Har man som bilejer foretaget ændringer på sit køretøj, og bliver man stoppet på offentlig vej, så risikerer man at fælden klapper. Politiet kan finde på at beslaglægge køretøjet, og SKAT kommer på banen med et girokort på opkrævning af ny registreringsafgift, omkostninger ved beslaglæggelsen, bøde (og evt. fængselsstraf) for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen mv.

Disse sager er vanskellige at overskue og vinde, og har som oftest store økonomiske og menneskelige konsekvenser for bilejeren. Er man havnet i en sådan sag, bør man altid søge hjælp. Vindes sagen efterfølgende, får man dækket sine udgifter til advokatbistand.

Pris for sager om køretøjer med SKAT hos advokat Lo Breiding

At søge SKAT om et bindende svar – uanset hvor mange ting der stilles spørgsmål om – koster kr. 400,00 i gebyr til SKAT.

Jeg kan give en ca. pris, når jeg har fået tilstrækkelige oplysninger til at kunne bedømme, hvor omfattende arbejdet i den konkrete sag er. Kontakt mig derfor på tlf. 71 75 24 40 eller email mig dit telefonnummer via lo@advokatlobreiding.dk, så ringer jeg op for en uforpligtende drøftelse.