skilsmisse, ægtepagt, samlivsophævelse, forældremyndighed

Familieret

Familieret omfatter ægtepar og ugifte samlevende i forbindelse med ægteskab, ægtepagter, samejeoverenskomster, skilsmisse, separation, bodeling, børn og forældremyndighed.

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale ægtefæller kan indgå med hinanden. Ægtepagten skal oprettes i det land (eksempelvis Danmark), hvor manden har sit domicil. En ægtepagt fastlægger ægtefællernes formuetyper forud for indgåelse af ægteskab (og registreret partnerskab) eller undervejs i ægteskabet. Advokat Lo Breiding tilbyder oprettelse og tinglysning af ægtepagt.

Samejeoverenskomst

Ugifte samlevende kan ikke oprette en ægtepagt, da dette kræver, at man er gift. Ugifte samlevende kan imidlertid sagtens indgå aftaler om ejerforhold af aktiver og passiver (en såkaldt samejeoverenskomst), og jeg har lokale klienter i Gribskov området lige såvel som klienter i hele Danmark og det kan absolut anbefales, at man også tager en advokat med på råd i sådanne tilfælde, så man er sikker på, at den mellem parterne indgåede aftale også vil være brugbar og kunne lægges til grund ved samlivsophævelse eller dødsfald. Bemærk, at en samejeroverenskomst ikke skal tinglyses!

Regler for tinglysning af ægtepagt i Danmark

Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig, og visse regler skal være overholdt for, at en ægtepagt kan tinglyses. ​Man kan således ikke aftale, hvad man vil i en ægtepagt, idet man er underlagt en del regler i forhold til, hvilken fordeling der kan finde sted i tilfælde af separation/skilsmisse og ved dødsfald.

Overvejelser vedr. ægtepagt

I forbindelse med oprettelse og tinglysning af ægtepagt er der flere ting, der er værd at overveje:

 • Vi ønsker ikke, at vores formuer skal ligedeles, hvis vi – mod forventning – alligevel skal skilles!
 • Skal vi have skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller skal noget være fælleseje?
 • Kan vi på forhånd lave en aftale om, hvordan boet skal deles ved evt. skilsmisse?
 • Er der nogle arvemæssige hensyn, der kan spille ind i forhold til valget af særejetyper?
 • Hvordan er reglerne for aftrapning, tidsbegrænsning og eventuel senere ændring af særejerne?
 • Hvad er retningslinjerne for sammenblanding af fælleseje og særeje?
 • Hvordan skal vi dele vores pensionsformuer?
 • Hvordan gør vi, når vi arver som særeje?

Rådgivning vedr. ægtepagt og samejeroverenskomst

Det vil altid være en god ide at tage en drøftelse med en advokat om ægtefællers formueforhold og få en vurdering af, om en anden fordeling vil give et mere fordelagtigt resultat, hvis parterne sidenhen skal skilles eller den ene dør. Mulighederne er mange, hvis I ønsker at forhåndsbestemme, hvorledes deling af formuerne skal ske både i tilfælde af separation/skilsmisse og ved dødsfald, så tag derfor en advokat med på råd.

Pris på ægtepagt hos Advokat Lo Breiding, Græsted

Jeg kan udarbejde en simpel ægtepagt fra kr. 3.000,00 incl. moms, hvortil kommer en pris på retsafgift til statskassen på kr. 1.660,00. En mere indviklet ægtepagt pris med både fælleseje og særeje og deraf følgende afgrænsningsproblem-stillinger vil typisk have en højere pris.

Jeg kan give en bindende pris på en ægtepagt eller tinglysning af ægtepagt, når jeg har fået tilstrækkelige oplysninger til at kunne bedømme, hvor omfattende en ægtepagt I har behov for at få udarbejdet​. Kontakt mig derfor på tlf. 71 75 24 40 eller email mig dit telefonnummer via lo@advokatlobreiding.dk, så ringer jeg op for en uforpligtende drøftelse.

Skilsmisse og separation

Advokat Lo Breiding yder rådgivning om samlivsophævelse og separation/skilsmisse. Dette kan både være i forbindelse med en konsultation forud for, at klienten træffer beslutning om at ville ud af sit parforhold, eller jeg kan påtage mig den egentlige sag, når beslutningen om at gå fra hinanden er taget. Nogle af de spørgsmål, der ofte stilles i den sammenhæng er:

Forældremyndighed og bopæl

Når man i sit parforhold har fællesbørn, vil der oftest være en masse praktiske spørgsmål knyttet til børnene, forældrenes rettigheder samt økonomi omkring børnene:

Bodeling

Uanset om man er gift eller samlevende, vil et brud næsten altid medføre en eller anden form for økonomisk opgør mellem parterne. Spørgsmål og svar i den anledning afhænger af, hvilke formueforhold man har (ugifte samlevende/sameje/fælleseje/særeje/en blanding af flere forskellige formueforhold), men nogle spørgsmål kræver svar uanset hvad:

 • Hvordan opgøres formuen og gælden? Skifterettens blanketter
 • Hvordan foretages og gennemføres deling af ting og værdier?
 • Hvad gør vi, hvis vi ikke er enige?
 • Hvad kan vi selv indgå aftale om?

Pris for håndtering af skilsmisse/separation hos advokat Lo Breiding, Gribskov

En skilsmisse eller separation kan være forholdsvis ukompliceret og nogle gange udvikler forløbet sig til at blive meget komplekst. Jeg kan give en ca. pris, når jeg har fået tilstrækkelige oplysninger til at kunne bedømme, hvor omfattende arbejdet i det konkrete skilsmisse eller separation er. Kontakt mig derfor på tlf. 71 75 24 40 eller email mig dit telefonnummer via lo@advokatlobreiding.dk, så ringer jeg op for en uforpligtende drøftelse.