testamente, dødsbo, bobehandling, privat skifte

Arveret

Arveret er den juridiske disciplin, der handler om arv og arvinger, testamenter, dødsfald og dødsboskifte.

Allerede på jurastudiet fattede jeg interesse for testamenter og ægtepagter, herunder de mange forskellige kombinationsmuligheder, der gør det muligt at lave meget individuelle løsninger for de enkelte par. Jeg skrev speciale på jurastudiet om netop “arveafkald” i forbindelse med testamenter og ægtepagter, hvilket jeg opnåede en god karakter for.

Testamente Gribskov

Advokat Lo Breiding tilbyder oprettelse af testamente. Et testamente oprettes med henblik på fordeling af ens formue, efter man er død. Ved at oprette et testamente hos en advokat kan du sikre dig, at din efterladte formue tilfalder ægtefællen/samleveren og/eller nogle bestemte arvinger/børn frem for andre.

Ved oprettelse af testamente kan du også gøre arv til særeje for modtageren, herunder din efterlevende ægtefælle, og dermed forsøge at kanalisere din formue til de foretrukne arvinger (og således ikke til arvingens ægtefælle).

Ikke alt kan løses ved oprettelse af testamente, men alene den omstændighed, at man får drøftet tingene igennem, kan gøre, at man finder nye veje, herunder kan det vise sig at være en god ide at give gaver til børn, børnebørn og svigerbørn, mens man stadig lever. Også gaver (uanset om det drejer sig om ting eller penge) kan gives som særeje, og dette kan en advokat hjælpe dig med.

Pris for oprettelse af testamente hos advokat Lo Breiding i Græsted

Jeg kan som advokat udarbejde et simpelt testamente for kr. 3.000,00 inkl. moms, hvorimod de mere indviklede løsninger, hvor hele formuer kan flyttes ved brug af både ægtepagt, arveafkald og testamente med successionsrækkefølge mv. koster fra kr. 10.000,00-15.000,00 inkl. moms, hvortil kommer diverse gebyrer og retsafgifter til statskassen. Det koster eksempelvis altid kr. 300,00 i notarialgebyr at gå til notaren og underskrive testamentet dér.

Ved oprettelse af testamente kan jeg give en bindende pris, når jeg har fået de nødvendige oplysninger til at kunne bedømme, hvilket testamente du har behov for at få udarbejdet.​ Kontakt mig derfor på tlf. 71 75 24 40 eller email mig dit telefonnummer via lo@advokatlobreiding.dk, så ringer jeg op for en uforpligtende drøftelse.

Overvejelser vedr. testamente i Danmark

I forbindelse med oprettelse af et testamente er der flere ting, der er værd at overveje:

  • Hvem skal arve, eller hvem skal helst ikke arve?
  • Kan der gøres noget ved tvangsarv, og hvad skal der ske med friarven?
  • Skal arven gøres til skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller forblive fælleseje for arvingerne? Båndlæggelse af arv til unge arvinger kan også være en overvejelse værd.
  • Er det et ønske at den længstlevende ægtefælle skal kunne sidde i uskiftet bo, og skal det i så fald være efter forudgående aftale med eventuelle særbørn og dermed med eller uden forhåndssamtykke til uskiftet bo?
  • Kan der ved arveafkald opnås en mere gunstig fordeling af formuen, og/eller skal formuen placeres i en successionsrækkefølge?
  • Er der taget stilling til begunstigelser i forsikringspolicer og pensioner?

Har man tilknytning til udlandet, skal det også overvejes, om der bør oprettes testamente udenfor Danmark.

Rådgivning vedr. testamente

Mulighederne i et testamente er mange, hvis du ønsker at disponere over, hvad du efterlader dig. Som din advokat rådgiver jeg gerne om forskellige muligheder – både de helt traditionelle og de mere indviklede.

Dødsboskifte i Nordsjælland

Har du brug for hjælp i forbindelse med behandling af et dødsbo (privat skifte) kan jeg naturligvis hjælpe med al rådgivning fra et mundtligt råd om den bedst mulige skifteform og til at forestå den komplette behandling af dødsboskiftet. Jeg bistår også gerne med mindre detailopgaver, såsom udarbejdelse af enkelte formularer eller gennemgang af boopgørelser, boselvangivelse eller andet (blanketter til dødsboskifte).

Pris for håndtering af dødsbo hos advokat Lo Breiding

Jeg kan give en ca. pris, når jeg har fået tilstrækkelige oplysninger til at kunne bedømme, hvor omfattende arbejdet i det konkrete dødsbo er. Kontakt mig derfor på tlf. 71 75 24 40 eller email mig dit telefonnummer via lo@advokatlobreiding.dk, så ringer jeg op for en uforpligtende drøftelse.